АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

  • О.В. Голотюк
Ключові слова: патріотичне виховання, аналітичне читання, активне читання, урок французької мови, стилістичний аналіз, художній текст, етапи роботи

Анотація

Стаття присвячена особливостям роботи з автентичною літературою Франції та етапам навчання стилістичного аналізу художнього тексту на уроках французької мови. У статті розглядається аналітичне читання, як ефективний засіб патріотичного виховання студентів-старшокурсників на прикладі методичної розробки уроку з використанням фрагменту художнього тексту Альфонса Доде «Останній урок».

Посилання

1. Голотюк О.В. Література Франції / Голотюк О.В. – Херсон: Айлант, 2008. – 164 с.
2. Голотюк О.В. Збірник тестових завдань із практики УПМ французької мови [для студентів ІІІ–ІV курсів денної форми навчання за спеціальністю «ПМСО. Мова і література (французька, англійська)» ] / О.В. Голотюк. – Херсон: Айлант, 2008. – 84 с.
3. Голотюк О.В. Інтерпретація тексту / О.В. Голотюк. – Херсон: Айлант, 2011. – 76 с.
4. Голотюк О.В. Стилістика французької мови. (Навчальний посібник для студентів-філологів вищих закладів освіти). Рекомендовано МОН / О.В. Голотюк. – Херсон: ХДУ, 2013. – 140 с.
5. Голотюк О.В. Читання як засіб навчання інших видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів на уроках французької мови // Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. LVI. Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 102–107.
6. Голотюк О.В. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції: монографія. – Херсон: Айлант, 2009. – 224 с.
7. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF : підруч. для вищ. навч. закл. – К.: Ірпінь: ВТВ «Перун», 2002. – 232 с.: іл.
8. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/.../patriotichne-vix-metodichni-19-...
9. От Рабле до Триоле / Составление, примечания и упражнения З.Я. Давидюк, Е.М. Сигаловой. – М.: Рольф, 2001. – 240 с., с илл. (Клуб иностранных языков). – (Домашнее чтение).
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
77-80
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ