ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВЛАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Я. КОРЧАКА

  • А.М. Діденко
Ключові слова: соціальний захист дітей, виховна концепція, дитяче самоврядування, форми роботи дитячого самоврядування

Анотація

У статті розкриваються форми організації дитячого самоврядування в освітніх закладах інтернат- ного типу. Зокрема, наголошується, що Я. Корчак все своє життя, педагогічну діяльність присвятив питанням соціального захисту дітей. Учений обґрунтував шляхи реалізації цих завдань різними ін- ституціями: сім’єю, закладами освіти, громадськими організаціями. Публікація свідчить, що чільне місце у виховній концепції Я. Корчака посідають різноманітні форми залучення вихованців до органів
дитячого самоврядування, зокрема товариський суд, дитячий сейм, судова рада та інші. Беручи активну участь у їх роботі, діти привчаються жити в колективі однодумців, соціумі та давати належну оцінку тим явищам, які відбуваються навколо. А якщо виникають непорозуміння – вміти себе захистити, дове- сти свою правоту, утвердити себе як особистість.

Посилання

1. Корчак Я. Педагогическое наследие / [пер. с польск. / Сост. К.П. Чулкова] / Я. Корчак – М.: Педагогика, 1990. – 272 с.
2. Корчак Я. Избранные педагогические произведения / [пер. с польск. К.Э. Сенкевич] / Я. Корчак. – М.: Педагогика, 1979. – ХХІІ. – 474 с.
3. Корчак Я. Как любить детей / Я. Корчак. – М.: Знание, 1991. – 192 с.
4. Забута Т.В. Дитяче самоврядування в педагогічній спадщині Януша Корчака / Т.В. Забута // Наука і освіта. – 1997. – № 1. – С. 10–13.
5. Дічек Н.С. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій: монографія / Н.С. Дічек. – К. : Наук. світ, 2005. – 303 с. – Бібліогр.: С. 277–303.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
87-91
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ