КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОДИНИ І ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ У ГЛУХИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • О.А. Дробот
Ключові слова: білінгвізм, глухі діти, діти з порушеннями слуху, дошкільники, жестова мова, словесна мова, спілкування

Анотація

У статті розкрито проблему використання жестово-словесного (білінгвального) навчання глухих дітей. Глибина вивченості цієї проблеми стосовно різних вікових груп, зокрема в контексті вирішення завдань виховання й навчання глухих дітей дошкільного віку. Обговорюється питання ефективного співвідношення жестової і словесної мов у навчально-виховному процесі глухих дошкільників, яке має суттєву практичну значущість, оскільки дає можливість забезпечити не лише формування навичок спілкування та здобуття досвіду міжособистісної взаємодії, а й сприяє успішному всебічному розвитку дітей цієї категорії й закладає підґрунтя для здобуття ними якісної освіти

Посилання

1. Адамюк Н.Б. До питання навчання нечуючих у нерозривному зв’язку з їхньою рідною мовою / Н. Б. Адамюк // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: серія «Соціально-психологічна». – 2007. – Вип. VII. – С. 114–117.
2. Адамюк Н.Б. До питання пошуків оптимальних шляхів навчання нечуючих / Н.Б. Адамюк // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2006. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 88–91.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
4. Дробот О.А. Комунікативна діяльність: прояв та розвиток у нечуючих дітей дошкільного віку / О.А. Дробот // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 118–135.
5. Дробот О.А. Особливості двомовних програм / О.А. Дробот, Н.В. Іванюшева // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 27–41.
6. Замша А.В. Порівняльний аналіз монолінгвального та білінгвального підходів до навчання дітей із порушеннями слуху / А.В. Замша // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2014. – Вип. 5. – Т. ІV (55). – С. 175–183.
7. Засенко В.В. Мова жестів: розмова продовжується / В.В. Засенко // Жестова мова й сучасність. – 2006. – Вип. 1. – С. 10–15.
8. Концепція білінгвального навчання осіб із порушеннями слуху / [С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, А.В. Замша, Н.А. Зборовська, Н.В. Іванюшева, О.М. Лещенко]. – К. : УТОГ, 2011. – 53 с.
9. Кульбіда С.В. Жестова мова як комунікативна система / С.В. Кульбіда // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2009. – Вип. 11. – С. 139–143.
10. Кульбіда С.В. Основні положення двомовного навчання нечуючих осіб в Україні / С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, Н.В. Іванюшева, Т.П. Бащенко // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 42–48.
11. Кульбіда С.В. Жестова мова у навчально-виховному процесі осіб із порушеннями слуху / С.В. Кульбіда // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2007. – № 2(4). – С. 108–113.
12. Федоренко О.Ф. Розвиток слухового сприймання у дітей зі зниженим слухом від народження // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2011. – Вип. 3. – С. 10–14.
13. Drobot O. (2015). Formation of communication skills of deaf preschool children in conditions of bilingualism. The Advanced Science Journal, Issue 6. – Р. 79–87.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
92-96
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ