ЕТАПИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

  • Н.В. Іванець
Ключові слова: мультикультурне виховання, розвиток особистості, мультикультурне середовище, ультикультурна компетентність, початкова школа, позакласна робота

Анотація

У статті зазначено ключові поняття, які є складовими мультикультурної компетентності учнів початко- вої школи, виділено три основних етапи розвитку особистості молодшого школяра в процесі мультикуль- турного виховання. Кожен із трьох етапів мультикультурного виховання молодших школярів детально описаний. У науковій праці автор наголошує на тому, що виділені етапи дозволяють більш детально і досить наочно відстежити особливості духовного збагачення і розвитку підростаючого покоління

Посилання

1. Ананьян Е. Генезис становлення і розвитку ідей полікультурної освіти / Е. Ананьян // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 12–14.
2. Джуринський О. Педагогіка міжнаціонального спілкування: Полікультурне виховання в Росії і за кордоном: навч. посіб. для вузів / О. Джуринський. – М.: Сфера, 2007. – 224 с.
3. Іванець Н. Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі: теоретичний аспект / Н. Іванець // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Випуск 1.45 (106). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 182 с. (Серія «Педагогічні науки») – С. 29–31.
4. Родюкова Л. Создание моделей поликультурного воспитания в условиях гимназии / Л. Родюкова // Дополнительное образование и воспитание. – 2009. – № 3. – С. 9–13.
5. Ткачук А. Воспитательный процесс в поликультурной школе / А. Ткачук // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 121–122.
6. Трасберг К. Мультикультурна освіта: розвиток ідей і пошук шляхів їх реалізації в сучасному світі / під ред. Л. Васильченко. – Тарту, 2004. – С. 7–12.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
102-106
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ