ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • О.Ф. Кисла
  • А.П. Кошель
Ключові слова: культура здорового способу життя, позитивна мотивація до здорового способу життя

Анотація

У статті наголошується, що одним із головних завдань дошкільних навчальних закладів є створення умов для формування і зміцнення здоров’я дітей, що останніми роками значно погіршилось. Зазначено, що на етапі дошкільного дитинства пріоритетними є завдання виховання у дітей позитивної мотивації на здоров’я, орієнтації їх інтересів на культуру здорового способу життя. Зроблено аналіз літератури та досвіду роботи різних фахівців ДНЗ дозволили виявити умови формування позитивної мотивації до здорового способу життя у дошкільників. Наголошується на важливості спільної роботи колективу ДНЗ і батьків у формуванні культури здорового способу життя.

Посилання

1. Денисенко Н.Ф. Формування свідомого ставлення до здоров’я / Н.Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 68–85.
2. Зайцев Г.К. Валеологические проблемы педагогической деятельности / Г.К.Зайцев // Валеология. – 1997. – № 2. – С. 12–16.
3. Кононко О.Л. Субсфера «Я – фізичне»; Субсфера «Я – психічне» // Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання. – 2003. – 243 с.
4. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / Под редакцией А.Г. Рузской. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 384 с.
5. Леонтьев А.Н., Запорожец А.В. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст./ Под ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца – М.: Международный образовательный и психологический колледж, 1995. – 144 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
107-110
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ