ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ В ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІЙ СФЕРІ

  • М.А. Лемещук
Ключові слова: дефект, емоції, самооцінка, співчуття, вимогливість, співпереживання

Анотація

У статті порушено проблеми старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, що стосуються емоційно-вольової сфери. Зокрема, розкриваються питання емоційних реакцій на дефект свого мовлення, здатність дітей до співпереживання та співчуття своїм одногрупникам, вимогливість до себе та впевненість у своїх силах, що, в свою чергу, формує самооцінку дошкільника.

Посилання

1. Бех І. Виховання особистості / І. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 187 с.
2. Божович Л. Проблемы формирования личности / Л. Божович. – М. : Просвещение, 2005. – 352 с.
3. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : [монографія] / [А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш та ін.]. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
4. Конопляста С. Логопсихологія : [навч. посіб.] / С. Конопляста, Т. Сак. – К. : Знання, 2010. – 293 с.
5. Курінна С. Особливості соціалізації дітей шести – семи років в різних умовах життєдіяльності : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / С. Курінна. – Слов’янськ, 2004. – 246 с.
6. Лаврентьєва Г. Джерела доброти : [навч.-метод. посібник для роботи з дітьми в дошкільних закладах, школі та сім’ї] / Г. Лаврентьєва. – К. : А.С.К, 1997. – 304 с.
7. Москаленко В. Социализация личности / В. Москаленко. – К. : Вища школа, 1986. – 378 с. 8. Павелків Р. Загальна психологія : [підручник] / Р. Павелків. – К. : Кондор, 2009. – 576 с.
9. Полька Н. Оцінка фізичного та психічного розвитку дітей дошкільного віку: методичні рекомендації / Н. Полька. – К. : Знання України, 2007. – 30 с.
10. Печенко І. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / І. Печенко. – Умань, 2002. – 237 с.
11. Рогальська І. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід : [монографія] / І. Рогальська. – К. : Міленіум, 2008. – 400 с.
12. Шипицина Л. Некоторые особенности эмоционально-личностных качеств у младших школьников с общим недоразвитием речи / Л. Шипицина, Л. Волкова // Дефектология. – 1993. – № 4. – С. 4–12.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
115-118
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ