ПРАКТИКА ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

  • Я.А. Славська
Ключові слова: еколого-естетичне виховання, екологічна освіта, школярі, педагогічні умови, педагогічні методи

Анотація

У статті проаналізовано досвід еколого-естетичного виховання учнівської молоді України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століть. Здійснено педагогічний аналіз тенденцій шкільної еколого-естетичної освіти, визначено основні етапи її розвитку; здійснено науково-теоретичне обґрунтування сучасної парадигми еколого-естетичного виховання молоді. Виявлено загальні тенденції у визначенні теоретико-методологічних засад еколого-естетичного виховання молоді; визначено основні підходи до диференціації еколого-естетичного виховання за функціональними ознаками відповідно до періодизації природозахисного руху. Висвітлено педагогічні умови, форми і методи еколого-естетичного виховання учнівської молоді.

Посилання

1. Горобець Н.М. Формування естетичних почуттів у молодших школярів засобами мистецтва / Н.М. Горобець // Рідна школа. –1999. –№ 11. –С. 46–49.
2. Котенева И.С. Формирование эстетико-экологической культуры будущего учителя средствами искусства : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / И.С. Котенева ; CНУ. – Луганск,1996. –260 с.
3. Павленко І.Г. Формування екологічної культури молодших школярів засобами мистецтва : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І.Г. Павленко ; СНУ. – Луганськ, 2002. – 280 с.
4. Плахотник О.В. Розвиток геоекологічної освіти в Україні : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О.В. Плахотник ; КНУ. – К., 2008. – 460 с.
5. Тарасенко Г.С. Формирование у младших школьников эстетического отношения к природе : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Г.С. Тарасенко ; ВНУ. – Винница, 2003. – 250 с.
6.Червонецький В.В. Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В.В. Червонецький ; ЛНУ. – Луганськ, 2007. – 489 с.
7. Шевченко Г.П. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України в сучасний період / Г.П. Шевченко, Х.М. Джабер. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.І. Даля, 2004. – 208 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ