НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Т.В. Філімонова
Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання дітей і молоді

Анотація

У статті розглянуто національно-патріотичне виховання особистості як педагогічну проблему. Розкрито сутність поняття «національно-патріотичне виховання». Проаналізовано нормативно-правову й теоретичну бази національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія / А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
2. Бех І. Виховання особистості: Сходження до духовності / І. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
3. Бех І.Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І.Д. Бех, К.І. Чорна. – К., 2014. – 29 с.
4. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина / М.Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 144–150.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
6. Грушевський М. На порозі нової України. Гадки і мрії / М. Грушевський. – К., 1992. – С. 148–149.
7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – № 44–46. – 62 с.
8. Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді : Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641.
9. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641.
10. Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. – М. : Политиздат, 1988. – 256 с.
11. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1992. – 139 с.
12. Сухомлинський В. Народження громадянина / В. Сухомлинський // Сухомлинський В. Вибрані твори : у 5 т. / В. Сухомлинський – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 3. – 1976.
13. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М. : Политиздат, 1986. – С. 358.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
138-142
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ