ЕСПЕРАНТО-РУХ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОСТІ

  • Ю.А. Клименко
Ключові слова: есперанто, есперанто-рух, есперанто-просвіта, культурницький, освітній, пропагандистський напрями есперанто-руху

Анотація

У статті схарактеризовано сучасний стан вітчизняного есперанто-руху як соціокультурного феномена. З’ясовано, що есперанто – найбільш поширена планова міжнародна мова, яка не претендує замінити собою етнічні мови, а прагне стати допоміжним засобом міжнародного спілкування різномовних людей. Есперанто (есп. esperanto – той, хто сподівається) – міжнародна мова, створена польським лікарем і поліглотом Людовиком Лазарем Заменгофом у 1887 р. на основі найпоширеніших європейських мов та інтернаціональної лексики. Есперанто має на меті створення безпосередніх та однакових можливостей для кожної людини в міжнародних стосунках. Аналіз сучасного розвитку есперанто-руху в Україні здійснено за основними напрямами діяльності есперантистів, такими як культурницький, освітній, пропагандистський. Подальшого вивчення потребують соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху як соціально-культурного, інтерлінгвістичного феномена минулого й сучасності, зокрема соціальна активність есперантистів у культурницькому, видавничому, есперкорівському та інших напрямах діяльності есперанто-осередків.

Посилання

1. В Чернівцях навчатимуть мові есперанто [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bukovina.biz.ua/news.
2. Голубовський Є. Реабілітація есперанто / Є. Голубовський // Вечірня Одеса. – 1988. – Квітень. – С. 2.
3. Дмитриевская-Нильссон Ю.А. Международное эсперанто-движение как субъект межкультурной коммуникации / Е.А. Дмитриевская-Нильссон. – СанктПетербург, 2000. – 164 с.
4. Есперанто [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.
5. Есперанто-клуби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : uk.wikipedia.org/wiki.
6. Євген Ковтонюк – перший президент Української Есперанто Асоціації (УкрЕА). Новітня історія України: Славетна Вінниччина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Who-is-who.com.ua.
7. Королевич А.И. Книга об эсперанто / А.И. Королевич. – К. : Наукова думка, 1989. – 254 с.
8. Коскін В. Євген Ковтонюк: жага пізнання і поезія фактів / В. Коскін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esperantic.org/en/grants.
9. Лінецький М. Наші проекти.Освітньо-інформаційний центр Есперанто / М. Лінецький [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki.
10. Пацюрко В. Есперантсько-український словник : у 2 т. / В. Пацюрко, Є. Ковтонюк. – К. : Видавець Карпенко В.М., 2010. – Т. 1. – 2010. – 495 с.
11. Украинская культура и эсперанто [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-novosti.info.
12. Українська Есперанто Асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki.
13. Akademio de Esperanto (Офіційний сайт Академії есперанто) [Electronic resource]. – URL : http://www.akademio-de-esperanto.org.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
19-25
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ