ГОЛОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Г. ВАЩЕНКА

  • Л.М. Петренко
Ключові слова: Г. Ващенко, науково-педагогічна діяльність, національна школа, ідейно-тематичні напрями, національна свідомість

Анотація

У статті досліджено науково-педагогічну діяльність видатного українського вченого, педагога Г. Ващенка. Виокремлено головні напрями його діяльності. Акцентовано на особливостях розвитку кожного напряму. Досліджено, що проблематика української національної школи була провідною на всіх напрямах діяльності вченого. Висвітлено погляди Г. Ващенка щодо важливості ролі педагога у вихованні особистості. Підкреслено, що вагомим внеском науково-педагогічної діяльності вченого є розроблення основ української національної педагогіки

Посилання

1. Бойко А. Служба Богові й Батьківщині : (Г. Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок) : наук.-метод. посіб. / А. Бойко – К. : ІЗМН, 2001. – 427 с.
2. Ващенко Г. Моя автобіографія / Г. Ващенко // Освіта. – 1996. – 25 грудня. – С. 6.
3. Ващенко Г. До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині / Г. Ващенко // Визвольний шлях. – 1955. – Ч. 2. – С. 29–39.
4. Ващенко Г. Проект системи освіти в самостійній Україні / Г. Ващенко. – Мюнхен : Накладом Центрального комітету СУМ, 1957. – 48 с.
5. Ващенко Г. Свобода людини як фiлософiчнопедагогiчна i полiтична проблема / Г. Ващенко // Твори. Том 4. Працi з педагогiки та психологiї. – К.:
«Школяр» – «Фада» ЛТД, 2000. – С. 326–361.
6. Ващенко Г. Твори – [Т. 6] : Спогади. Статті / Г. Ващенко. – К : Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка, 2006. – 443 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
34-39
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ