КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ТВОРЧІСТЬ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

  • Л.І. Страйгородська
Ключові слова: публікації, В.О. Сухомлинський, педагогіка, наукові фахові видання, наукові установи, освітні заклади

Анотація

На основі матеріалів наукових фахових видань Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України за період 2010–2016 рр. висвітлено основні тематичні напрями та динаміку відображення досліджень творчості В.О. Сухомлинського. Виявлено інформацію щодо подальших перспектив наукових досліджень педагогічного доробку видатного українського вченого.

Посилання

1. Березівська Л.Д. Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка / Л.Д. Березівська // Історико-педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. – 2010. – Вип. 1. – С. 20–26.
2. Берека В.Є. Сутність управлінського процесу в педагогічній творчості В.О. Сухомлинського / В.Є. Берека // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітарно-пед. акад. – 2012. – Вип. 11. – С. 24–26.
3. Букшина Т.Ф. Бібліометричний аналіз наукових публікацій з питань дошкільної освіти і виховання в загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» (1998–2012 рр.) / Т.Ф. Букшина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 40. – № 2. – С. 135–150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/ 967/755#.U99FiKPfDIU.
4. Гергуль С. Організація та контроль самоосвітньої діяльності вчителя (на матеріалах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Гергуль // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітар.-пед. акад. – 2015. – Вип. 19. – С. 44–48.
5. Заліток Л.М. Бібліометричне дослідження матеріалів про В.О. Сухомлинського в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» / Л.М. Заліток // Наук. записки. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 123. – Т. 1. – С. 160–164.
6. Карпенко О.Є. Ідея дитиноцентризму у спадщині Василя Сухомлинського / О.Є. Карпенко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2015. – № 18. – С. 41–46.
7. Котлярчук Г. Взаємодія з природою та виховання в учнів дбайливого ставлення до неї у творчій спадщині В. Сухомлинського / Г. Котлярчук // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітар.–пед. акад. – 2016. – Вип. 20. – С. 88–91.
8. Кропочева Н.М. Відображення публікацій з питань загальної середньої / Н.М. Кропочева // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. –
Т. 44. – № 2. – С. 157–170 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1144#.VZov0LWSnIU.
9. Олійник В.В. Виховання підростаючого покоління на національних, гуманістичних, демократичних засадах у практиці авторських шкіл В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка (50–80-ті роки ХХ ст.) / В.В. Олійник // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітар.-пед. акад. – 2012. – Вип. 13. – C. 257–261.
10. Сухомлинська О.В. Толерантність як підхід до розгляду ідей В.О. Сухомлинського про дитину / О.В. Сухомлинська // Історико-педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. – 2015. – № 1. – С. 7–12.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
39-43
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ