THE AIR AND CHEMICAL DEFENSE OF SCHOOL STUDENTS ON THE TERRITORY OF STANISLAV VOIVODSHIP AS A PEDAGOGICAL ISSUE (1920-1930S)

  • O.Yu. Toporenko
Ключові слова: протиповітряна оборона, протигазова оборона, учнівська молодь, захист населення, повітряний напад, група самозахисту, індивідуальні засоби захисту

Анотація

У статті порушено проблему організаційного становлення системи місцевої протиповітряної та про- тигазової (протихімічної) оборони Другої Речі Посполитої на території Станіславського воєводства в період з початку 20-х років і до початку Другої Світової війни. На основі різних джерел продемонстро- вано ґенезу та основні напрямки діяльності Ліги протиповітряної та протигазової оборони з підготовки учнівської молоді в закладах освіти, громадських організаціях та об’єднаннях населення Станіслав- ського воєводства до протиповітряної і протихімічної оборони. Акцентовано увагу на ідеологічно-по- лонізаційній складовій діяльності цієї організації в регіоні.

Посилання

1. Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ Ф. 447. Станіславський воєводський комітет Ліги протиповітряної і протихімічної
оборони Польщі, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Wojewόdzki Оkrąg Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Stanisławowie), Оп. 1 Спр.13; Переписка с повітовим староством і дирекціями шкіл Станіславського шкільного округу про організацію і роботу гуртків товариства протиповітряної оборони, 1920-1930-ті рр. – 200 с.
2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, sygn. 3. Sprawozdanie L.O.P.P. zarok 1936.
3. Kozak Z., Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Polsce w latach 1928-1939. – Szczecin, 2007. – S. 43–44.
4. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, „Żołnierz Polski” nr 13 z 25 marca 1928 r. – 262 s.
5. Mędrzecki W. Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym. – Warszawa : Neriton ; In-t Historii PAN, 2005. – 331 s.
6. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – 2015. – nr 7.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
44-47
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ