СТАНОВЛЕННЯ О.М. БІЛЯЄВА ЯК НАУКОВЦЯ-ЛІНГВОДИДАКТА

  • Л.П. Шеремета
  • О.І. Новіцька
Ключові слова: лінгводидактика, теорія і практика навчання української мови, методична система, зміст освіти, методи і форми роботи

Анотація

У статті висвітлено передумови становлення О.М. Біляєва як науковця-лінгводидакта. Охаракте- ризовано зміст української лінгводидактики І-ої половини ХХ століття, її основні принципи. Визна- чено внесок лінгводидакта в теорію і практику навчання української мови в загальноосвітній школі. Окреслено лінгводидактичні ідеї методичного доробку вченого, їх освітньо-виховний потенціал. Обґрунтовано суть розробленої ним методичної системи навчання мови в школі; зроблено спробу збагатити педагогічну теорію науковими знаннями про мету, зміст освіти, методи, форми і засоби навчання української мови. Вказано на значення лінгводидактичної спадщини О.М. Біляєва для історії розвитку методики мови.

Посилання

1. Бєляєв О.М. Робота над виправленням орфографічних помилок у 5 класі / О.М. Бєляєв // Наукові записки (Сталінградський педагогічний університет). – 1956. – Вип. 4.– С. 58–84.
2. Бєляєв О.М. Про досвід раціональної організації уроку в школах Липецької області / О.М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1962. – № 3. – С. 83–86.
3. Бєляєв О.М. За творче використання липецького досвіду учителів / О.М. Бєляєв, І.І. Ярмак // Українська мова і література в школі. – 1963. – № 5. – С. 3–10.
4. Бєляєв О.М. Упевненіше йти вперед шляхом перебудови викладання мови (До обговорення статті Г.І. Купрієнка «Що робити далі» в журналі Українська мова і література в школі. – 1962. – № 2.) / О.М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1963. – № 1. – С. 64–70.
5. Бєляєв О.М. Потреби школи і завдання методики мови / О.М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1964. – № 11. – С. 3–7.
6. Бєляєв О.М. Типи і структура уроків / О.М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1965. – № 3. – С. 3–10.
7. Бєляєв О.М. Зв’язок навчання мови з життям / О.М. Бєляєв // Українська м ова і література в школі. – 1970. – № 1. – С. 63–68.
8. Бєляєв О.М. Уроки розвитку навичок зв’язної мови / О.М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 7. – С. 53–64.
9. Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови / О.М. Бєляєв – К. : Радянська школа, 1981. – 176 с.
10. Біляєв О.М. Інтегровані уроки рідної мови / О.М. Біляєв // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 36–40.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
53-63
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ