ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

  • Н.Г. Побидайло
Ключові слова: урок, краєзнавство, фізична географія, ІКТ, учні

Анотація

У статті досліджується психолого-педагогічні особливості створення краєзнавчих завдань із фізичної географії України, можливості використання інтеративних технологій під час їх розроблення. В роботі використані такі методи дослідження: пошуковий по наявній методичній та науковій літературі із аналізом знайденого матеріалу, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, систематизація, абстрагування та конкретизація, аналіз документації та результатів діяльності дослідників із проблеми проведеного дослідження. Проведене дослідження підтвердило важливість врахування психолого-педагогічних особливостей під час створення краєзнавчих завдань та дало змогу окреслити перспективні напрями майбутніх досліджень.

Посилання

1. Бадьин М. Методика изучения географического краеведения в элективном курсе средствами информационно-коммуникативных технологий: теория и методика / М. Бадьин // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.
2. Жук Ю. Можливості нової технології (психолого-педагогічні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі) / Ю. Жук // Освіта. – 2013. – 23–30 липня. – С. 2.
3. Корсак К., Савицька Т. Педагогічні інновації досягнення екології та інших природничих наук / К. Корсак, Т. Савицька // Директор школи. – 2012. –
№ 35. – С. 10.
4. Красовицький М., Бєлкіна О. Сучасні уроки (інноваційні технології: тренінги, інтерактивні форми навчання, критичне мислення) / М. Красовицький, О. Бєлкіна // Завуч. – 2012. – № 35. – С. 6.
5. Овчаренко Л. Систематизація педагогічних інновацій / Л. Овчаренко // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 46.
6. Прохорчик А. Организация внешкольной работы по географии / А. Прохорчик. – Минск, 2010. – 80 с.
7. Сиротин В. Самостоятельные и практические работы по географии (6–10 кл.): Пособие для учителя / В. Сиротин. – М.: Просвещение, 2011. – 128 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
79-83
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ