ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДІ США

  • І.Х. Турчик
Ключові слова: спорт, молодь, США, громадські цінності, патріотизм

Анотація

У статті з’ясовано місце та роль спорту у формуванні громадянських цінностей молоді США та ви- значено їх. Підтверджено, що заняття спортом є одним із потужних засобів формування громадянських цінностей молоді США. Насамперед, завдяки спорту формується прагнення до самореалізації, грома- дянської активності, відповідальності, почуття громадянського обов’язку, активної життєвої позиції; відбувається виховання толерантності; усвідомлення поваги до культурного та історичного минулого країни, патріотичних цінностей, переконань і поглядів. 

Посилання

1. Кучинська І. Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі / І. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. – С. 26–27.
2. Столяров В.И. Ценности спорта и пути его гуманизации / В.И. Столяров // РГАФК. – 1996. – № 2.
3. Турчик І. Шкільний спорт як соціально-ціннісна система у працях зарубіжних фахівців / І. Турчик // Проблеми современного педагогического образования. Сер. «Педагогика и психология». – Сб. статей : Ялта : РИО КГУ, 2014. – Вып. 46. – Ч. 6. – С. 206–213.
4. Турчик І. Шкільний спорт у середніх та старших школах США (масштаби та чинники залучення) / І. Турчик // Порівняльно-педагогічні студії. – 2014, № 2–3(20-21). – С. 53–58.
5. Boyle R. Sport Mirror Of American Life / Robert H. Boyle. – Little, Brown And Company, 1963. – 311 p.
6. Brown R. Sport and Healing America. Society / Robert S Brown // Academic Search Premier database. – 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://wpzentz.blogspot.com.
7. Davies R. Sports in American Life : A History / R.O. Davies. – Malden, MA: Blackwell Pub, 2007. – 485 p.
8. Gorn E. A Brief History of American Sports/ E. Gorn, G. Warren. – Urbana : University of Illinois Press, 2004.
9. Malec M. Patriotic Symbols in Intercollegiate Sports During the Gulf War: A Research Note / Michael A. Malec // Sociology of Sport Journal. – 1993. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.humankinetics.com/acucustom/sitename/.../9722.pdf.
10. Naison M. The Rat That Got Away: A Bronx Memoir / M. Naison, J. Allen. – New York : Fordham University Press, 2009. – 224 p.
11. Naison M. White Boy: A Memoir / Mark Naison. – Philadelphia : Temple University Press, 2002. – 256 p.
12. Naison M. Why Sports History Is American History / Mark Naison // The Journal of the Gilder Lehrman Institute[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/ reform-movements/essays/why-sports-history-american-history.
13. The American School/Sports in Public and Private Schools. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.wikibooks.org/wiki/The_American_ School/Sports_in_Public_and_Private_Schools.
14. Jeziorski R. The Importance of School Sports in American Education and Socialization / Ronald M. Jeziorski. – Lanham: United Press of America, 1994. – 144 p.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
88-92
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ