ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ З ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Ю.В. Гвоздецька
Ключові слова: викладач з основ технологій харчових виробництв, педагогічні умови, мотивація, інноваційні технології, практична підготовка

Анотація

У статті розкрито суть поняття «педагогічні умови». Зважаючи на результати дослідження, нами було визначено та теоретично обґрунтовано, що формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів сфери харчових виробництв у процесі фахової підготовки будуть забезпечувати такі педагогічні умови: забезпечення систематичної позитивної мотивації до оволодіння майбутньою професією; проектування змісту дисциплін циклу фахової підготовки; використання інноваційних тех- нологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів; оволодіння прак- тичним досвідом здійснення майбутньої професійної діяльності. Обґрунтований відбір необхідних і достатніх умов є черговим етапом оптимізації процесу фахової підготовки майбутніх викладачів з ос- нов технологій виробництв щодо формування їхньої професійної компетентності.

Посилання

1. Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения : общедидактический аспект / Ю. Бабанский. – М.: Педагогика, 1997. – С. 254.
2. Гладуш В. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : [навч. посібн.] / В. Гладуш, Г. Лисенко – Д., 2014. – С. 416.
3. Зеер Э. Личностно ориентированное профессиональное образование / Э. Зеер. – Екатеринбург : Изд-во Уральского педагогического университета, 1998. – С. 126.
4. Педагогіка в запитаннях і відповідях : [навч. посібн.] / за ред. Л. Кондрашова, О. Пермяков, Н. Зеленкова, Г. Лаврешина. – К. : Знання, 2006. – С. 252.
5. Педагогічний словник / за ред. М. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – С. 516.
6. Професійна педагогіка : дистанційний курс // Хмельницький національний університет / укл.: Г. Красильникова, І. Васильєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dn.tup.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k=0209.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
104-108
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ