ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ Й ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  • В.Д. Каричковський
Ключові слова: аграрний вищий навчальний заклад, Російська Федерація, територіальний розподіл, федеральний округ, рейтингова оцінка

Анотація

У статті проаналізовано особливості територіального розміщення й подано оцінку діяльності вищих агарних навчальних закладів Російської Федерації. На основі аналізу нормативних джерел і науково-педагогічної літератури розглянуто інституційні аспекти діяльності аграрних вищих навчальних закладів Російської Федерації, визначено відносні показники забезпечення агропромислових комплексів агарними університетами в розрізі федеральних округів. На основі проведеної рейтингової оцінки визначено кращі агарні заклади з погляду професійної підготовки сучасних фахівців для агарної сфери.

Посилання

1. Стратегия развития аграрного образования в Российской Федерации до 2020 г. (проект от 16 марта 2016 р.) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.ngma.su/images/news_ris/2016/ СТРАТЕГИЯ%20АО_ЦЕЛЕВАЯ%20МОДЕЛЬ_17.03.pdf.
2. О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.ru/12160970/.
3. Об утверждении перечней федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минсельхоза России : Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/901989467.
4. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе : Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 (ред. от 19 июля 2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23329/.
5. Численность населения в регионах России на 1 января 2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://regnum.ru/news/1887626.html.
6. Сведения о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 01.01.2016 (в разрезе субъектов Российской Федерации) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://rosreestr.ru/upload/Doc/18-upr/ Сведения по ф.22 за 2015 год (по субъектам РФ)_на сайт.doc.
7. Рейтинг востребованности вузов в РФ – 2016. Сельскохозяйственные ВУЗы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Agrar-2016.htm.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
128-133
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ