МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  • Т.А. Лисовская
Ключові слова: духовные ценности, музыкальное искусство, культура, эстетическое воспитание, творчество, педагоги дошкольного образования, профессиональная подготовка

Анотація

В статье затронута проблема подготовки специалистов в сфере педагогической деятельности. Музыкальное образование является важным компонентом профессиональной подготовки будущих воспитателей, обеспечивающим развитие духовного мира личности, повышение уровня эстетической и общей культуры педагога, способствует развитию творчества и музыкальных способностей, качественно влияющих на профессиональную подготовку специалистов дошкольного образования.

Посилання

1. Авдіянц Г.Г. Духовна культура як основа гуманізації вищої педагогічної освіти / Г.Г. Авдіянц // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти : матеріали Міжнар. наук.-пед. читань. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2006. – С. 5–7.
2. Аніщенко Г.В. Музично-творча активність як чинник формування музичної обізнаності майбутніх вихователів / Г.В. Аніщенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2011. – № 15(226). – С. 144–150.
3. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы / Д.Б. Кабалевский // Программа по музыке (с поурочной метод. разработкой) для общеобразоват. шк. 1 – 3 классы. – М. : Просвещение, 1983. – С. 7–12.
4. Княжева І.А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : [монографія] / І.А. Княжева. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2014. – 328 с.
5. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова. – М. : Академия, 2000. – 175 с.
6. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Киев : Рад. шк., 1981. – 382 с.
7. Теплов Б.М. Избр. тр. : в 2-х т. / Б.М. Теплов ; ред.-сост. Н.С. Лейтес.– М. : Педагогика, Т. 1. – 1985. – 329 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
145-150
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ