ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

  • М.А. Єрошова
Ключові слова: розлади аутистичного спектру, корекційно-реабілітаційний супровід, діти з аутизмом, оптимізація

Анотація

Автор статті на основі аналізу міжнародної й вітчизняної нормативно-правової бази, психолого-педагогічної літератури та сучасного стану корекційно-реабілітаційного супроводу дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру формулює рекомендації щодо вдосконалення організаційних і процесуальних складників сучасної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з аутизмом. Автор наголошує на необхідності подальшого розроблення навчально-методичного забезпечення, налагодження міжвідомчої взаємодії, підвищення вимог до рівня професійної підготовки залучених до корекційної діяльності осіб, створення єдиної бази даних.

Посилання

1. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління : [монографія] / Т.М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 403 с.
2. Кремінь В.Г. Енциклопедія освіти / В.Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Міжнародна кваліфікація хвороб – 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mkh10.com.ua/.
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
5. Скрипник Т.В. Методика дослідження психічних процесів у дошкільників з аутизмом : [методичні рекомендації] / Т.В. Скрипник. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 72 с.
6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації розладів аутистичного спектра (розлади загального розвитку) : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.06.2015 № 341.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
188-192
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА