ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (ДЕЯКІ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ)

  • Б.О. Грудинін
Ключові слова: дослідницька діяльність, Мала академія наук України, Мала академія наук учнівської молоді, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

Анотація

У статті порушено проблему залучення учнів старших класів загальноосвітньої школи до дослід- ницької діяльності в системі Малої академії наук України. Здійснено аналіз і систематизацію статис- тичних даних щодо проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт уч- нів-членів Малої академії наук України у форматі роботи відділень фізико-математичного й технічного спрямування. Особливу увагу акцентовано на залученні учнів загальноосвітніх шкіл сільської місцево- сті до роботи територіальних відділень Малої академії наук України.

Посилання

1. Вашуленко О.С. Молоді науковці НАН України: стан та перспективи / О.С. Вашуленко // Наука та наукознавство. – 2014. – № 2. – С. 34–41. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/Downloads/NNZ_2014_2_8.pdf.
2. Інформаційно-аналітичний звіт 2014: IІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України / відп. за випуск: О.В. Лісовий. – К., 2014. – 300 с.
3. Інформаційно-аналітичний звіт 2015: IІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України / відп. за випуск: О.В. Лісовий. – К., 2015. – 272 с.
4. Річний звіт за підсумком діяльності Національного центру «Мала академія наук України» у 2013 році / відп. за випуск: О. Лісовий, О. Пономаренко. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 226 с.
5. Річний звіт за підсумком діяльності Національного центру «Мала академія наук України» у 2014 році / відп. за випуск О. Лісовий, О. Пономаренко. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2014. – 306 с.
6. Статистичні дані про загальноосвітні навчальні заклади України за 2014–2015 та 2015–2016 н. р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/statistichni-dani-prozagalnoosvitni-navchalni-zakladi-ukrayini-za-2014/2015-ta-2015/2016-n.-r.html.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
11-17
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ