ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США

  • О.О. Байбакова
Ключові слова: соціальна робота, практична підготовка соціальних працівників, формування міжкультурної компетентності, модель міжкультурної взаємодії

Анотація

У статті досліджується проблема практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до робо- ти в крос-культурному середовищі у вищих навчальних закладах США. Особлива увага приділяється моделям, на яких базується практичне навчання, зокрема моделі культурної взаємодії М. Кампіна-Бако- та. Розглянуто форми й методи практичного навчання, спрямовані на формування міжкультурної ком- петентності майбутніх соціальних працівників.

Посилання

1. Rogers G. Field Instruction Methods for Agent Supervisors / G. Rogers, L. Mc Donald. – New York : Quietly, 1989. – Р. 34–37.
2. Васильева А.Ю. Подготовка социальных работников в Америке / А.Ю. Васильева // Отечественный журнал социальной работы. – 2013. – Вып. 1. – С. 76.
3. Field Instruction. Techniques for Supervisors: Еdited by Suanna J. Wilson. – The Free Press : New York., 1991. – 348 p.
4. Лавриш Ю.Е. Професійна підготовка медичних сестер в університетах Канади : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ю.Е. Лавриш. – К. : Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, 2009. – 24 с.
5. Colvin А. Building Culturally Competent Social Work Field Practicum Students through the Integration of Campinha-Bacote’s Cultural Competence Healthcare Model / А. Colvin // Field Scholar. – 2013. – Vol. 3.1. – Рр. 1–13.
6. Saleebey D. The strengths perspective in social work practice (4th ed.) / D. Saleebey. – Boston : Pearson Education, Inc. – 2006. – 312 р.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
88-92
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ