ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США: НОВІ СТРАТЕГІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ

  • Х.Р. Грицко
Ключові слова: вища освіта США, навчальні плани і програми, журналістська освіта,, медіаграмотність, міжнародна комунікація

Анотація

У статті розглядається функціонування системи вищої освіти в університетах США. Особлива увага приділена підходам до створення навчальних програм для журналістів, запропоновано стратегічні ідеї щодо їх покращення. Аналізуються принципи фундаментальних дисциплін і знань, якими повинні оволодіти майбутні фахівці в галузі журналістики. Досліджено роль міжнародної комунікації для журналістів в університетах США.

Посилання

1. Быков А.Ю. Формирование представлений о свободе слова: опыт журналистского образования в США / А.Ю. Быков // Известия Уральского федерального университета. Серия 1 «Проблемы образования, науки и культуры». – 2015. – № 3 (141). – С. 37–45.
2. Виниченко В.М. Журналистское образование США: от журналистики к массовым коммуникациям / В.М. Виниченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10 «Журналистика». – 2010. – № 1. – С. 100–112.
3. Головченко Г.О. Розвиток медіаосвіти у США / Г.О. Головченко // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць
третьої Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12–14 лист., 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 129–132.
4. Лунячек В.Е. Деякі практичні питання управління освітою в США / В.Е. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С. 16–20.
5. Манакін В.М. Роль міжкультурної комунікації у підготовці журналістів / В.М. Манакін, Н.М. Манакін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. Серия «Филология». – 2006. – № 19 (58). – С. 262–264.
6. Моулд Д. Вызовы и новые направления образования в области журналистики / Д. Моулд // Журналистское образование – повышение качества и новые технологии : сборник VI Южнокавказкой конференции СМИ (Тбилиси, 19–20 ноября 2009 г.). – Тбилиси, 2009. – C. 47–50.
7. Шестеркина Л.П. Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ / Л.П. Шестеркина. – Челябинск, 2012. – 115 с.
8. Chen G.M. Media (Literacy) Education in the United States / G.M. Chen. – 2007. – № 3. – P. 87–103.
9. Folkerts J. Educating Journalists: A New Plea for the University Tradition / J. Folkerts. – Columbia Journalism School, 2013. – P. 4–6.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
98-102
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ