ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  • Н.В. Маковецька
Ключові слова: вища освіта, університет, програма підготовки, анімаційна діяльність, фахівець

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що в умовах активного розвитку різних видів туризму на теренах України неабиякої актуальності продовжує набувати підготовка фахівців для цієї галузі, зокрема спеціалістів у сфері анімаційної діяльності. Розглядається зарубіжний досвід підготовки фахівців з організації дозвілля як один із шляхів удосконалення системи їх підготовки в Україні. Виокремлено особистісні якості, які мають бути притаманні майбутнім спеціалістам з організації вільного часу. Наведені особливості програм підготовки майбутніх фахівців-аніматорів в навчальних закладах університетського типу зарубіжних країн.

Посилання

1. Валлиманн И. Специфика подготовки социальных работников в Швейцарии / И. Валлиманн. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/sr_shvec/~sr_shvec.htm
2. Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации / И.И. Булыгина, Н.И. Гаранин. – М.: Турист, 2008. – 128 с.
3. Дуликов В.З. Социально-культурная работа за рубежом / В.З. Дуликов: –М.: МГУКИ, 2008. – 97 с.
4. Закон України Про вищу освіту. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.
5. Кірсанов В.В. Класифікація функцій і підготовка кадрів соціокультуних аніматорів у французькій культурології дозвілля (60–90-ті роки) / В.В. Кірсанов // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 10. – С. 32–36
6. Курило Л.В. Теория и практика анимации / Л.В. Курило. – М.: Турист, 2009. – 195 с.
7. Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: Анимационная модель: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е.Б. Мамбеков. – СПб.: Гос. ин-т культуры, 1992. – 16 с.
8. Приезжева Е.М. Социально – культурная анимация в туризме / Е.М. Приезжева. – М.: Турист, 2008. – 63 с.
9. Шульга И.И. Педагогическая анимация в практике социального воспитания за рубежом / И.И. Шульга // Школьные технологии. – 2008. – № 3. – С. 134–136.
10. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация / Н.Н. Ярошенко. – М.: РЗИ МГУКИ, 2009. – 126 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
123-126
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ