ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (ЕКСПЕРИМЕНТ)

  • К.В. Носова
Ключові слова: вища школа, професійна підготовка, майбутні тележурналісти, педагогіка, формування

Анотація

У статті розглянуто питання формування культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів, яке сьогодні є дуже актуальним. Доцільність дослідження постає у зв’язку з необхідністю педагогічно забезпечити цей процес та внести в нього важливі елементи педагогіки.

Посилання

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – Постанова від 3 листопада 1993 р., № 896. – Київ.
2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: [учеб. пособие] /Д.Я. Райгородский. – Самара: Издат.Дом. 2002.
3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: [учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. завед] / С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2002.
4. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – 114 с.
5. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога : [учеб. пособие] / Е.М. Семенова. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. – 224 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
131-135
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ