МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НАПИСАННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТА СТУДЕНТІВ ВНЗ

  • Л.Л. Петльована
Ключові слова: писемне мовлення, офіційно-ділова сфера, текстовий матеріал, рецептивні вправи, репродуктивні вправи, репродуктивно-продуктивні вправи, продуктивні вправи

Анотація

У статті розглянуто проблему навчання написанню ділового листа англійською мовою студентами ВНЗ. Визначено основні складності, з якими стикаються студенти під час написання ділового листа. Запропоновано методику навчання написанню ділових листів.

Посилання

1. Алина И.А. Обучение написанию делового письма учащихся 10–11 классов школ с углублённым изучением иностранного языка / И.А. Алина, М.Ю. Вакаева // Санкт-Петербург : КАРО, 2003. – С .68–81.
2. Нижникова Л.В. Письмо как тип текста.: диссертация ... кандидата филологических наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Л.В. Нижникова. – Одесса, 1991. – 159 с.
3. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи : [учеб. пособ.] / Л.П. Федоренко. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с.
4. Jon Naunton, Mark Tulip ProFile (Pre-Intermediate) SB. Oxford University Press, 2011. – 144 pp.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
136-140
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ