ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КОРЕКЦІЙНОГО БЛОКУ ЗАНЯТЬ ІЗ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ГРУП) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

  • Ю.А. Бондаренко
Ключові слова: програмно-методичний комплекс, дошкільники зі зниженим зором, музичне виховання, корекційні заняття, корекційна ритміка, логоритміка, горизонтальна пластика, музикотерапія

Анотація

У статті подано опис розробленого автором програмно-методичного комплексу корекційного блоку занять із музичного виховання для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей із порушеннями зору, який містить чотири програми, а саме: корекційну ритміку, логоритміку, горизонтальну пластику, музикотерапію. Зміст програм представлено по роках опанування дітьми зі зниженим зором програмового змісту. Використання в практиці роботи спеціальних дошкільних закладів зазначеного комплексу дасть змогу суттєво посилити корекційне спрямування процесу музичного виховання дошкільників зі зниженим зором.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/.
2. Власова Н.А. Логопедическая работа с заикающимися дошкольниками / Н.А. Власова. – 2-е изд. – М. : Учпедгиз, 1959. – 81 с.
3. Ефименко Н.Н. Физкультурные сказки или как подарить детям радость движения, познания, постижения / Н.Н. Ефименко. – Х. : Веста : Изд-во «Ранок», 2004. – 64 с.
4. Ісайкова Н.М. Пальчикові вправи та картинки / Н.М. Ісайкова // Палітра педагога. – 2003. – № 1. – С. 28–31.
5. Картава Ю.А. Програма з ритміки для дітей дошкільного віку з порушеннями зору / Ю.А. Картава. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 40 с.
6. Картава Ю.А. Теоретико-методичні засади музично-ритмічного виховання дошкільників із порушеннями зору : [навчально-методичний посібник] / Ю.А. Картава. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 198 с.
7. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка (роль двигательного анализатора в формировании высшей нервной деятельности) / М.М. Кольцова. – М. : Педагогика, 1973. – 79 с.
8. Куненко Л.О. Використання музики як корекційно-компенсаторного і терапевтичного засобу у спеціальній школі / Л.О. Куненко // Медико-психологічні проблеми дефектології : зб. наук. праць. – Херсон : ПО «Терра», 2001. – С. 97– 103.
9. Побережна Г. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку / Г. Побережна // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 87–97.
10. Гудим І.М. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років: програма розвитку дітей з важкими порушеннями зору від 3 до 6 років / І.М. Гудим, Л.С. Вавіна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 106 с.
11. Синьов В.М. Корекція / В.М. Синьов // Спеціальна педагогіка : [понятійно-термінологічний словник] / за ред. В.І. Бондаря. – Луганськ : Альма-Матер, 2003. – С. 186–187.
12. Синьова Є.П. Тифлопсихологія : [підручник] / Є.П. Синьова. – К. : Знання, 2008. – 365 с
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
41-47
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ