ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РОДИНІ

  • Л.В. Гончар
Ключові слова: сім’я, гуманні батьківсько-дитячі взаємини, типи сімей

Анотація

Стаття присвячена розгляду інституту сім’ї як провідного середовища виховання дитини. У цьому ракурсі з’ясовано основні типи сімей і певні соціально-педагогічні тенденції, які викликають труднощі у формуванні гуманних батьківсько-дитячих взаємин. Особливу увагу приділено аналізу певних соціальних чинників, які зумовлюють суперечності й складнощі у внутрішньосімейних взаєминах між дітьми і батьками, а саме: збільшення кількості нуклеарних сімей, зростання розлучень, трудова міграція тощо.

Посилання

1. Андреева Т.В. Семейная психология / Т.В. Андреева. – СПб. : Речь, 2004. – 244 с.
2. Головенько В.А. Настрої молоді щодо здійснення модернізаційних перетворень в сучасній Україні / В.А. Головенько // Український соціум. – К. : Наук. думка, 2013. – С. 189–206.
3. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. – СПб. : Питер Ком, 2008. – 672 с.
4. Повалій Л.В. Виховання дітей у сім’ях різного типу : [методичні рекомендації] / Л.В. Повалій, О.Л. Хромова. – К. : Наук. світ, 2010. – Ч. 3 : Зміст, форми і методи виховання дітей у сім’ях різного типу. – 2010. – 47 с.
5. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К. : ТОВ «Основа-Принт», 2009. – 248 с.; Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К. : АДЕФ-Україна, 2008. – 256 с.
6. Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім’ї : [науково-методичний посібник] / [Л.В. Повалій, В.Г. Постовий, А.В. Барило та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 232 с.
7. Харчев А.Г. Современная семья и ее проблемы / А.Г. Харчев, М.С. Мацковский. – М. : Мысль, 1997. – 301 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
48-52
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ