ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

  • Н.Ю. Довгань
Ключові слова: фізичне виховання, позааудиторна спортивно-масова робота, спортивні секції, спортивні змагання, оздоровча фізична культура, самостійні заняття, рейтинг, стимул

Анотація

У статті розглянуто проблему фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах у про- цесі позааудиторної спортивно-масової роботи. Розкрито поняття позааудиторної спортивно-масової роботи. Представлено базові моделі проведення занять із фізичного виховання. Зазначено форми заохо- чення студентів до активної участі в позааудиторній спортивно-масовій роботі.

Посилання

1. Апанасенко Г.Л. Проблемы управления здоровьем человека / Г.Л. Апанасенко // Наука в олимп. спорте. – 1999. – Спец. выпуск. – С. 56–60.
2. Білецька В.В. Фізичне виховання. Оздоровчий фітнес : [практикум] / В.В. Білецька, І.Б. Бондаренко. – К. : НАУ, 2013. – 52 с.
3. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте / Л.В. Кондрашова. – Одесса : Вища школа, 1988. – 158 с.
4. Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення / Т.Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2010. – 246 с.
5.Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : Лист МОН України від 25.09.2015 № 1/9-454.
6. Петренко М.І. Самостійні заняття студентів з фізичного виховання / М.І. Петренко. – В. : ВДТУ, 1997. – 104 с.
7. Раевский Р.Т. Физическое воспитание как действенный фактор обеспечения здоровья студентов / Р.Т. Раевский // Спорт для всіх: Науковий і методичний журнал. – 2000. – № 1. – С. 5–10.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
53-58
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ