ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АВТОМОБІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

  • Т.В. Петренко
Ключові слова: педагогічна культура, професійна компетентність, викладач технічних дисциплін, мобільність

Анотація

У статті порушено проблему формування професійної компетентності викладача технічних дисциплін автомобільного профілю на засадах педагогічної культури. Розглянуто зв’язок між набутою профільною освітою та досвідом, який безпосередньо впливає на розвиток можливостей викладача як висококультурної та мобільної особистості.

Посилання

1. Лугоий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / В.І. Лугоий. – За заг. ред. акад. О.Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с.
2. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства / Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова. – Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288 с.
3. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В.С. Журавський – К.: Видавничий Дім «Ін Юрс», 2003. – 416 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
126-129
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ