НАУКОВА ІНТУЇЦІЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

  • Г.О. Шишкін
Ключові слова: наукова інтуїція, фізика, освітній процес, творчість

Анотація

У статті подається огляд науково-методичної літератури з проблеми формування поняття наукової інтуїції. Розкриваються деякі філософські та психолого-педагогічні аспекти еволюції цієї проблеми, зв’язок інтуїції з творчим навчально-пізнавальним процесом. Розглядається проблема розвитку інтуїції при вивченні фізики в системі підготовки майбутніх учителів фізики. Встановлено, що виявлення механізму інтуїції дозволить на більш якісному рівні організувати освітній процес, який буде сприяти розвитку творчої особистості майбутнього фахівця.

Посилання

1. Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике / В.Ф. Асмус. – М.; Мысль, 1965. – 312 с.
2. Бунге М. Интуиция и наука. / М. Бунге. – М.; Прогресс, 1967. – 187 с.
3. Грановская Р.М. Интуиция и искусственный интеллект / Р.М. Грановская, И.Я. Березная – Л.; издательство Ленинградского университета, 1991. – 275 с.
4. Ирина В.Р. В мире научной интуиции: интуиция и разум / В.Р. Ирина, А.А. Новиков. – М.; Наука, 1978. – 190 с.
5. Шишкін Г.О. Роль інтуїції у навчанні фізики / Г.О. Шишкін // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали науково-практичної конференції (25–27 червня 1998 р.). – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 1998. – С. 162–163.
6. Шишкін Г.О. Методична система формування інтегрованих знань із фізики в процесі підготовки вчителів технологій : [монографія] / Г.О. Шишкін. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 365 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
163-167
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ