ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ В ПЕРШІ ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНІ РОКИ

  • В.В. Кузьменко
Ключові слова: національна картина світу, школярі, загальноосвітня школа, навчання

Анотація

Статтю присвячено становленню системи національної освіти в 1917 – 1920 роках.
У ній також показано, як формувалася національна картина світу в школярів у період
національно-освітньої реформи загальноосвітньої школи, запровадження нових навчальних
планів, програм, підручників.

Посилання

1. Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965 рр.) / М.С. Гриценко. –
К.: Рад. школа, 1966. – 260 с.
2. Дорошенко Д. Історія України. 1917 – 1923 рр. [в 2-х т.]. – Т.1. Доба Центральної Ради /
Д. Дорошенко. – Ужгород, 1932. – С.389.
3. Другий Всеукраїнський Учительський З’їзд. Тези докладів, дебати, постанови. – К., 1917. –
С. 30-35.
4. Робітнича газета. – 1917. – 6 серпня.
5. Тимчасова програма для нижчих початкових шкіл на 1918-1919 шкільний рік. – К.: Друкарня
Київської Губерніяльної народної управи, 1918. – 32 с.
6. ЦДАВО України. – Ф.2201. – Оп.1. – Спр.403. – Арк.1.
7. ЦДАВО України. – Ф.2201. – Оп.5. – Спр.1. – Арк.32.
8. ЦДАВО України. – Ф.2581. – Оп.1. – спр.955. – Арк. 10, 58.
9. ЦДАВО України. – Ф.2581. – Оп.1. – спр.28. – Арк.45.
10. ЦДАВО України. – Ф.2582. – Оп.1. – Спр.37. – Арк.4.
11. ЦДІА України. – Ф.442. – Оп. 857. – Сп. 43. – Арк. 13-15.
12. Швець С. Українські шкільні підручники / С. Швець. – Катеринослав: Вид-во Українського
Учительського товариства, 1917. – 14 с.
Опубліковано
2011-10-06
Сторінки
10-16
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ