ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ)

  • А.М. Сав’юк
Ключові слова: напрями, просвітня діяльність, жіночі громадські організації, жіночі ініціативи

Анотація

У статті представлені та проаналізовані основні напрями просвітницької діяльності
жіночих громадських організацій на Півдні України в кінці ХІХ – першій чверті
ХХ століття. Наведені приклади жіночих ініціатив з метою просвітницької діяльності.

Посилання

1. Ге Г.Н. Исторический очерк столетнего существования г. Николаев при Устье Ингуле (1790-
1890). – Николаев, 1890.
2. Гузенко Ю.І. Становлення і діяльність благодійних об’єднань на Півдні України у ІІ половині
XIX – початку XX століття (на матеріалі Херсонської губернії): монографія. – Миколаїв:
Іліон, 2006. – С. 65-107.
3. Залізнякова О. Жіноча преса / Енциклопедія українознавства: Словникова частина.
Перевидання в Україні. – Львів: НТШ, 1993. – Ч. 2.
4. Кобельська О.М. Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець XIX – перша
половина XX століття): монографія. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 234 с.
5. Тарасов И. Образование женщин и женский труд. – М.: Универ. тип., 1903.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
24-28
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ