ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ У ДОРОБКУ НАУКОВЦІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • І.В Стражнікова
Ключові слова: західний регіон України, освіта дорослих,, процес навчання, особливості дорослих учнів, принципи, методи, форми

Анотація

У статті розглядаються проблеми освіти дорослих у західному регіоні України у
різні періоди, шляхи розв’язання питання анальфабетизму, принципи сучасної андрагогіки
та причини небажання продовжувати навчання сучасних дорослих людей.

Посилання

1. Воробець І. В. Освіта дорослих у Галичині (1891-1939 рр.) / Автореф. дис. … канд. пед. наук /
І.В.Воробець. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.
2. Поточни Є. Розвиток освіти дорослих в Галичині (1867-1918 рр.) / Автореф. дис. … доктора
пед. наук / Є.Поточни. – Київ, 1999. – 40 с.
3. Тимчук Л. І. Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-
1940 РР.) /Автореф. дис. … канд. пед. наук / Л.І.Тимчук. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
28-33
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ