ЗАРОДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

  • Н.О. Терентьєва
Ключові слова: університет, середньовічний університет, тривіум, квадривіум, граматика, риторика, діалектика, практична філософія, метафізична філософія, натуральна філософія, теологія

Анотація

У статті розглядаються питання становлення середньовічної університетської
освіти, трансформація складових тривіуму з урахуванням специфіки діяльності навчального
закладу, його місцезнаходження, запитів політичних та релігійних установ.

Посилання

1. Карлов Н. Вначале была школа… / Н. Карлов // Alma Mater. 2003. – № 10. – C. 43-48.
2. Лефф Г. Тривиум и три философии // Alma Mater. – 2003. – № 1. – С. 49-54.
3. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. – 288 с.
4. Документы по истории университетов Европы XII – XV вв. – Воронеж, 1973. – С. 56.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
33-40
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ