НАУКОВИЙ СТИЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ

  • І.М. Хом’як
Ключові слова: стилі української мови, науковий текст, методи і прийоми навчання, лекція, практичне заняття

Анотація

У статті аналізуються методи і прийоми опрацювання текстів наукового стилю, їх
аналіз на лекційних і практичних заняттях зі стилістики української мови.

Посилання

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови / Н.Д.Бабич. – Львів: Світ, 2003.
– 432 с.
2. Ботвіна Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови / Н.В.Ботвіна. – К., 1998. –
190 с.
3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови / А.П.Коваль. – К.: Вища школа,
1987. – 352 с.
4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови / Л.І.Мацько та ін. –
К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д.Пономарів. – К.: Либідь, 1992. –
248 с.
6. Симоненко Т.В. Основи наукового мовлення. Програма спецкурсу / Т.В.Симоненко. –
Черкаси, 2006. – 52 с.
7. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования / С.Д.Смирнов. – М.: Академия,
2003. – 304 с.
8. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація / Ю.П.Сурмін. – К.:
НАДУ, 2008. – 184 с.
9. Українська наукова мова (Типова програма кандидатського іспиту з української мови) /
П.Ю.Гриценко та ін. // Дивослово. – 2010. – № 8. – С.34-35.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
54-59
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ