РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ЛІНІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

  • О.М. Антончук
Ключові слова: орфографія, комунікативно-діяльнісний підхід, творчі вправи

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності застосування мовленнєвих завдань
як засобу реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення орфографії у середніх
класах, виявленні специфіки цього типу завдань і вправ

Посилання

1. Вихованець І.Р. “Таїна слова” / І.Р. Вихованець. – К.: Рад. школа, 1990. – 284 с.
2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Українська мова й література в сер.
шк., гімн., ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 1. – C. 174-184.
3. Приступа Г.Н. В поисках путей повышения орфографической грамотности (Результаты
обучающего эксперимента) /Г.Н.Приступа // Русский язык в школе. – 1976. – № 1. – C. 68-71.
4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи. – К.: Перун,
2005. – 176 с.
5. Скуратівський Л.В. Концепція мовної освіти 12-річної школи (укр. мова) /Л.В. Скуратівський
// Укр. мова і літ. в школі. – 2002. – №2. – С. 4-10.
6. Хом’як І.М. Зв'язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови:
навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української
філології / І.М. Хом’як. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька
академія”, 2011. – 124 с.
7. Что значит знать язык и владеть им / Н.М.Шанский, И.Л.Резниченко и др. – Л.: Просвещение,
1989. – 192 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
59-62
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ