ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ТЕКСТУ В КУРСІ “НАУКОВА МОВА”

  • Ю.О. Арешенков
Ключові слова: науковий текст, лінгвістика тексту, засоби організації тексту, функціональні групи слів

Анотація

Представлено класифікацію формальних лексичних засобів організації наукового
тексту в комунікативно-функціональному аспекті. Розглядаються функціональні групи слів,
які забезпечують тематичну цілісність, логічну послідовність та композиційну єдність
мовлення.

Посилання

1. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной
работы: [учебное пособие] / А. К. Демидова. – М.: Рус. яз., 1991. – 201 с.
2. Федчик В. А. Одиниці комунікативної структури наукового тексту / В. А. Федчик //
Філологічні науки. Мова. Мовлення. Мовленнєва комунікація. – 2007. – № 17. – С. 20-28.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
62-65
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ