ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

  • І.В Варнавська
Ключові слова: терміни іншомовного походження, запозичення, спортивна лексика

Анотація

У статті розглянуто основні джерела поповнення найменувань в українській
спортивній термінології. Висвітлено проблеми формування та функціонування іншомовних
спортивних термінів в українській мові. Зазначено, що удосконалення спортивних назв
вимагає взаємодії інтернаціональних та національних компонентів.

Посилання

1. Боровська О. В. Короткий тлумачний словник термінології галузі фізичної культури та спорту
/ О.В.Боровська. – Львів, 2003. – 54 с.
2. Герцик М. С. Вступ до спеціальностей галузі “фізичне виховання і спорт”: Підручник /
М.С.Герцик, О.М.Вацеба. – Харків, 2005. – С. 10-21.
3. Ковальчук Н. Сучасні проблеми використання термінології загальнорозвивальних вправ у
школі / Н.Ковальчук, В.Санюк // Фізичне виховання в школі. – 2006.– № 2. – С. 35-43.
4. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І.Панько, І. М.Кочан, Г.П.Мацюк. – Львів, 1994. –
216 с.
5. Федорець С. Англійські запозичення у термінологічній системі “спорт” / С.Федорець //
Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Х., 1998. – Вип.1. – С. 78–85.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
77-80
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ