РОБОТА З НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМ ТЕКСТОМ ЗІ СТУДЕНТАМИФІЛОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕКСТОЗНАВСТВО”)

  • Л. М. Златів
Ключові слова: науково-навчальний текст, аналітичні, репродуктивні, трансформаційні вправи

Анотація

У статті проаналізовано проблему розвитку наукового мовлення студентівфілологів, обґрунтовано систему роботи з науково-навчальним текстом у процесі засвоєння
дисципліни “Текстознавство”.

Посилання

1. Златів Л. М. Формування у студентів філологічного факультету умінь сприймати і
відтворювати зміст науково-навчального тексту: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Златів
Леся Михайлівна. – К., 2000. – 282 с.
2. Кудрявцева Т. С. Учебный текст как объект лингводидактического описания русского языка:
функции, типология, принципы оценки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02
“Методика обучения русскому языку” / Т. С. Кудрявцева. – М., 1985. – 16 с.
3. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О.Д. Митрофанова. – М.: Рус.
язык. – 1985. – 213 с.
4. Чепелєва Н. В. Психологія читання тексту студентами вузів / Н.В. Чепелєва. – К.: Либідь,
1990. – 100 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
93-97
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ