МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  • І.А. Кравцова
Ключові слова: науково-пізнавальні тексти, уроки читання, початкові класи, пізнавальні інтереси

Анотація

У тексті порушується питання ролі науково-пізнавальних текстів на уроках читання
в початкових класах як засіб впливу на формування в учнів відчуття слова, умінь сприймати
зміст висловленої думки, розвитку правильності, точності, логіки й багатства мовлення.

Посилання

1. Савченко О. Етапи опрацювання художніх творів на уроках читання / Олександра Савченко //
Поч. школа. – 2005. – №9. – С.22-27.
2. Наумчук М.М. Творчий підхід до роботи з текстом / М.М. Наумчук, І.І.Наумчук // Поч.
школа. – 1996. – №4. – С.15-18.
3. Пелешок Е. Особливості аналізу художнього твору на уроках читання у 3-4 класах / Ельза
Пелешок, Тетяна Шевчук // Поч. школа. – 2002. – №2. – С.16-18.
4. Методика викладання української мови: [навч. посібник] / [С.І. Дорошенко, М.С. Вашуленко,
О.І. Мельничайко, А.О. Свашенко, Н.О. Воскресенська, О.Н.Хорошковська, Л.О.Варзацька]:
За ред. С.І. Дорошенка. – К.: Вища школа, 1992. – 398 с.
5. Скрипченко Л.О. Розвиток у молодших школярів уміння аналізувати науково-пізнавальні
тексти та виділяти в них головне / Навчаємо і виховуємо на уроках читання / Сост.
І.О.Нізельська. – К.: Рад. школа, 1986. – С.80-91.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
97-101
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ