ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ НА ОСНОВІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ

  • Ю.Ю. Мельничук
Ключові слова: стилістичні уміння, науковий текст, урок, стилі мовлення, культура мовлення

Анотація

У статті обґрунтовується доцільність формування стилістичних умінь на основі
наукового тексту та наводиться фрагмент уроку з використанням текстів наукового
стилю

Посилання

1. Андрієць О.М. Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з
поглибленим вивченням української мови: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Андрієць Олена
Миколаївна. – Херсон, 2007. – 20 с.
2. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови / А.П. Коваль. – К.: Вища
школа, 1987. – 352с.
3. Мацько Л.І. Стилістика української мови: підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко,
О.М. Мацько / За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.
4. Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 4-6 класах: Посібник для вчителів / М.І. Пентилюк. – К.:
Рад. шк., 1984. – 136с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
110-114
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ