ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РУЧНОЇ ПРАЦІ

  • О.М. Образцова
Ключові слова: структура організації, навчально-практична діяльність, творчі здібності, навчально-творчий процес, художньо-конструкторська розробка лекал казкових персонажів

Анотація

У статті розглядаються особливості формування творчих здібностей молодших
школярів у процесі навчання ручної праці. Аналізуються методи і засоби вдосконалення
навчально-практичної діяльності. Пропонуються перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

Посилання

1. Буров А.И. Эстетическое воспитание у школьников. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1999. – 232 с.
2. Выготский Л.С. Детская психология. Собрание сочинений в 6-ти томах (том 2). – М.:
Педагогика, 1981. – 182 с.
3. Грущинська І.В. Я і Україна. Методичні та дидактичні матеріали до уроків у 1-2 кл.: Посібник
для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 144 с.
4. Державна Національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К., 1994. – 62 с.
5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. – 220 с.
6. Закон України “Про освіту”. – К.: Концепції педагогічної освіти, 1996. – С. 20-88.
7. Золота книга казок. Українські народні казки. – К.: Веселка, 1990. – 201с.
8. Островська Т.О. Стародавні українські вишивки. – К.: Соняшник, 1992. – 71 с.
9. Слюсаренко Н.В. Аналіз сучасних підходів до проблеми розвитку творчих здібностей учнів //
Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Айлант. – 1999. – Випуск 10. – С.93-97.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
120-125
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ