ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД НАУКОВИМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТЛІ ВИМОГ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • О.А. Павлик
Ключові слова: науковий текст, державний стандарт, початкова мовна освіта, текстологічні уміння

Анотація

У статті розглядається проблема підготовки молодших школярів до роботи з
науковим текстом. Окреслено чинники формування текстологічної компетенції в аспекті
стандартизації мовної освіти

Посилання

1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – №7. – С.1-18.
2. Ємець А.А. Методика роботи з науково-художніми творами в початкових класах: автореф.
дис. ... канд. пед. наук: спец.13.00.02 / А.А. Ємець; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2001. –
19 с.
3. Рідна мова. Підручник для 4 класу / М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко. У 2 ч. –
К.: Освіта, 2010.
4. Сугейко Л.Г. Наступність і перспективність формування стилістичних умінь в учнів
початкових та 5 класів загальноосвітньої школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
спец.13.00.02 / Л.Г. Сугейко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2001. –
20 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
133-137
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ