УСНЕ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РІЗНОВИД НАУКОВОГО СТИЛЮ

  • В.В. Пруняк
  • Л.М. Пруняк
Ключові слова: лінгвостилістика, науковий стиль, різновиди наукового стилю, усне науково-навчальне мовлення

Анотація

У статті розглядаються екстралінгвістичні чинники, які зумовлюють виділення
усного науково-навчального мовлення в окремий різновид наукового стилю та визначають
його лінгвостилістичну специфіку

Посилання

1. Арешенков Ю. “Стиль” як категоріальне поняття стилістичної науки/ Ю.О.Арешенков//
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук праць. Вип. 117-118. Слов’янська
філологія. – Чернівці, 2001. – С. 5-8.
2. Баранник Д.Х. Сучасне літературне мовлення, його ситуативні форми і функціональні
різновиди/ Д.Х.Баранник// Сучасне українське літературне мовлення: Зб. наук. статей. –
Дніпропетровськ, 1975. – С. 3-12.
3. Барлас Л.Г. Русский язык: Стилистика/ Л.Г.Барлас. – М.: Просвещение, 1978.
4. Бондалетов В.Д. Стилистика русского языка/ В.Д. Бондалетов, С.С. Вартапетова,
Э.Н.Кушлина, Н.А.Леонова; под ред. Н.М. Шанского. – Л.: Просвещение, 1982.
5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка/ М.Н.Кожина. – М.: Просвещение, 1983.
6. Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи / А.Н. Кожин, О.А. Крылова, В.В. Одинцов.
– М.: Просвещение, 1982.
7. Мацько Л.І. Стилістика української мови: [підруч. для студ. філол. спец. вищ. нвч. закл.] /
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М.; за ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003.
8. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль, 2000.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
143-145
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ