ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

  • І.М. Шоробура
  • Л.В. Бернадська
Ключові слова: шкільне краєзнавство, туристсько-краєзнавча діяльність, умови туристсько-краєзнавчої діяльності, види туристсько-краєзнавчої діяльності

Анотація

У статті розглянуто зміст туристсько-краєзнавчої діяльності, умови організації та
її види у сучасній школі

Посилання

1. Баранский Н.Н. Методика преподавания зкономической географии. – М.: Учпедгиз, 1960. –
С. 14.
2. Берека В.Є., Шоробура І.М. Козаком я мрію бути. Навчально-методичний посібник. –
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 396 с.
3. Крачило М.П. Краєзнавство та туризм: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1994. – 134 с.
4. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристических походов. – М.: Профиздат,
1987. – 24 с.
5. Серебрій С. Туристсько-краєзнавча робота: проблеми і перспективи // Краєзнавство.
Географія. Туризм. – 2008. – № 24. – С. 6-8.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
162-165
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ