ДОТРИМАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  • М.І. Бабишена
Ключові слова: українська мова, культура мовлення, спілкування, мовленнєва діяльність, норма літературної мови, мовленнєва компетенція, компетентність

Анотація

У статті розглядаються теоретичні засади, на яких можна було б успішно
формувати культуру мовлення курсантів (студентів), спираючись на такі поняття, як
“спілкування”, “мовленнєва діяльність”, “норма літературної мови”, “мовленнєва компетенція” і “компетентність”.

Посилання

1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація: Підручник / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. –
К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф.С. Бацевич. – К.:
Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.
3. Культура мовлення вчителя-словесника / [Горошкіна О.М., Нікітіна А.В., Попова Л.О.,
Порохня Л.В., Рудіна О.М.]. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 112 с.
4. Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови /
М.І. Пентилюк // Укр. мова і література в школі. – 1999. – № 3. –С. 8-10.
5. Чередниченко І.Г. Мова періодичної преси і боротьба за піднесення культури українського
слова // Про культуру мови. – К., 1964. – С.145-154.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
166-169
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ