ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Н.В. Правова
Ключові слова: соціокультурна компетенція, соціокультурна змістова лінія, лінгводидактична модель

Анотація

У статті висвітлюються деякі аспекти ознайомлення російськомовних
першокласників із відомостями про матеріальну і духовну культуру українського народу, що
забезпечує формування у них соціокультурної компетенції

Посилання

1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Метод. посіб. / Микола
Самійлович Вашуленко. – К.: Освіта, 2006. – 268 c.
2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Проект// Початкова школа. – 2010. – № 8. –
C. 1 – 9.
3. Кононенко В.І. Мова. Культура. Стиль: Збірник статей. / В.І.Кононеко. – К.: ІваноФранківськ, 2002. – 460 с.
4. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Українська мова. – 1-4 класи. – К., 2006. –
295 с.
5. Хорошковська О.Н. Методика навчання української мови у початкових класах шкіл з
російською мовою викладання / Ольга Назарівна Хорошковська. – К.: Промінь, 2006. – 256 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
186-189
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ