ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ

  • Н.В. Біланович
Ключові слова: студенти, форми навчання, самостійна робота

Анотація

У статті висвітлено основні сучасні технології формування правової компетенції
студентів аграрних вищих закладів освіти. Особливу увагу приділено формам навчання, а
також організації самостійної роботи.

Посилання

1. Селевко Г. К. Педагогические технологии авторских школ. – М.: НИИ школьных технологий,
2005. – 192 с.
2. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр. – М.: Флинта, 1997. – 96 с.
3. Вишнякова Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как
иностранного. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1987. – 110 с.
4. http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17894.doc.htm
5. http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06sopsrs.pdf
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
205-210
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ