ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В МАГІСТРАНТІВ

  • О.В. Васильєва
Ключові слова: наукова комунікація, комунікативна компетенція, комунікативна компетентність, іноземна мова

Анотація

У статті розглядається проблема формування основ наукової комунікації іноземною
мовою засобами впровадження комунікативного методу при підготовці магістрантів,
уточнюються поняття комунікація, комунікативна компетенція

Посилання

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 344 с.
2. Гапон Ю. А. Специфіка дисципліни і фактори, що визначають зміст навчання іноземної мови
професійної спрямованості // Зб. наукових статей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції. – К.: Вид-во Європейського університету. – 2003. – С. 40-49.
3. Куліш І. М. Особливості вивчення іноземної мови науково-професійного спрямування //
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 112. – С.133-138.
4. Покорна Л.М. “Основи наукової комунікації іноземною мовою” (англійська мова). Методичні
рекомендації щодо організації самостійної роботи для магістрантів немовних факультетів . –
Херсон, 2010. – 95 с.
5. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / Укладачі С. Ю. Ніколаєва, О. М. Шерстюк //
Іноземні мови. – 2001. – №1. – С. 50-57.
6. Федоренко Ю.П. До питання компетентності та комунікативної компетенції// Педагогічна
майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя. Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції 4-6 березня 2002 року. – Полтава, 2002. – С.285 – 288.
7. Хомский Н. Язык и мышление. – М.: Прогресс, 1972. – 164 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
219-222
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ