ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • О.А. Копил
Ключові слова: самоосвітня компетентність, студенти немовних спеціальностей, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування самоосвітньої компетентності студентів
немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови для професійного спілкування. У статті
розглядаються основні принципи організації та проведення експериментальної перевірки
ефективності розробленої автором методики формування зазначеного виду
компетентності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

1. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем / В.П. Беспалько. – Воронеж: Изд-во
Воронежского ун-та, 1977. – 304 с.
2. Євтух М.Б., Кулик М.С., Лузік Е.В., Ільїна Т.В. Математичне моделювання в психологічних
та соціологічних дослідженнях: Підручник. – К.: ТОВ “Інформаційні системи”, 2012. – 428 с
3. Копил О.А. Поняття самостійної роботи у контексті формування самоосвітньої
компетентності студентів немовних спеціальностей / Копил О.А. // Вісник ЧНПУ імені
Т.Г.Шевченка. – Cерія “Педагогічні науки”. – 2011. – Вип. 90. – С.100-103
4. Копил О.А. Самоосвіта в структурі фахової підготовки студентів немовних спеціальностей /
Копил О.А. // Вісник ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. – Cерія “Педагогічні науки”. – 2011. – Вип.
93. – С.163-166
5. Oronzo M. Measuring Translation Competence Acquisition / M.Oronzo // Meta. – vol. 47, № 3. –
2002. – p. 375-402.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
236-242
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ